1. Rekisterinpitäjä

Hieroja Satu Ursin
Keskuskatu 42, 37830 Akaa
050 337 3003

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Satu Ursin (satu@hierojasatuursin.fi)
050 337 3003

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Laki: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista. Asiakasrekisterin tarkoituksena on myös yhteydenpito asiakkaaseen tarvittaessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, sähköposti, puhelinnumero, tiedot tulevista ja menneistä varauksista sekä potilasasiakirjat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ajanvarausten perusteella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Ainoastaan Valvira tai Avi ovat oikeutettuja saamaan tietoa tarvittaessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Potilasasiakirjoja ja asiakastietoja ei saa poistaa rekisteristä, vaan nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön on säilytettävä potilasasiakirjat jatkuvasti.